معرفی شرکت

بدون عنوان

شرکت ساختمانی عمارت پایدار با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، به منظور حضور مؤثر و فعال در بازار ساخت و ساز بویژه ساخت ساختمانهای مسکونی در مورخه 1394/5/10 با سرمایه اولیه 500/000/000 ريال تأسیس و تحت شماره 476503 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید . این شرکت از سال 1390 عمده فعالیت خود را به سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تولید مصالح ساختمانی نوین با هدف ایجاد ساختمانهای ایمن ، مجهز به سیستم های جدید روز دنیا ، و متناسب با شرایط رفاهی و اجتماعی مناطق مختلف تهران . متمرکز نموده است .

spiliter