پایان اجرای فونداسیون


زمان ثبت: 1395/10/12

عمليات اجرايي ساخت مجموعه فرهنگي جاسب به پايان مرحله فونداسيون رسيده و آماده بتون ريزي است.

spiliter