مجموعه فرهنگی جاسب

ساخت مجموعه فرهنگی جاسب با زیربنایی بالغ بر ۱۴۰۰ مترمربع از ۲۴ آبان ۱۳۹۵ آغاز شد. کارفرمای این طرح مؤسسه خیریه مهرماندگار ناصری بوده و اجرای آن را شرکت عمارت پایدار برعهده گرفته و متعهد شده است که ظرف مدت ۳۶ ماه این مجموعه را مرحله بهره برداری برساند. مجموعه فرهنگی جاسب دربرگیرندۀ فضاهایی از قبیل مسجد، کتابخانه، فضای آموزشی، سالن ورزشی، کافی شاپ، و فضای اداری است.طرح و نقشه ای مجموعه را جناب آقای مهندس مسعود شریفی و نقشه سازه آن توسط گروه مهندسی بهساخت تهیه شده است. همچنین نقشه تأسیسات آن را جناب آقای مهندس حامد یوسفی کیا و نقشه برق را جناب آقای مهندس احسان کبیری به انجام رسانده اند. در پایان لازم به ذکر است که الگوی طراحی این مجموعه فرهنگی یک الگوی کاملاً سنتی یا اسلامی-ایرانی است.

زیر بنا

1400 متر

تعداد طبقات

3 طبقه

تعداد واحد در هر طبقه

1 واحد

شروع پروژه

۲۴ آبان ۹۵

پایان پروژه

آبان ۹۸

مسجد، کتابخانه، فضای آموزشی، سالن ورزشی، کافی شاپ، و فضای اداری

تاریخ شرح #
1397/11/29 اتمام سفت کاری + مشاهده این گزارش
+ مشاهده همه گزارش های این پروژه
مسئولیت نام تماس

spiliter