همکاران ما


هیئت مدیره


دکتر محمودآقا ناصری

دکتر محمودآقا ناصری

رییس هیات مدیره

دکترا


+ مشاهده

مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

فوق لیسانس عمران
14 سال
info@emaratpaydar.com
+ مشاهده

همکاران اجرایی


سید مهدی قاسمی

سید مهدی قاسمی

مدیر مالی و خرید

فوق دیپلم حسابداری
15 سال

+ مشاهده

اردوان نیک نیا

اردوان نیک نیا

مدیر پروژه

لیسانس عمران
10 سال
ardavan64n@yahoo.com
+ مشاهده

سید جلال حدادی

سید جلال حدادی

سرپرست کارگاه


20 سال

+ مشاهده

سید احمد خوش عارف

سید احمد خوش عارف

پشتیبانی


30 سال

+ مشاهده

صیدعلی نورعلی

صیدعلی نورعلی

کارپرداز


15 سال

+ مشاهده

علیرضا ریخته گران

علیرضا ریخته گران

مشاور معماری

لیسانس معماری
5 سال
ali.tehrani.architecture@gmail.com
+ مشاهده

ارغوان نیک نیا

ارغوان نیک نیا

مشاور معماری

فوق لیسانس معماری
15 سال
Arghavan.Niknia@gmail.com
+ مشاهده

حسن سیف اللهی

حسن سیف اللهی

مشاور معماری

کارشناس معماری
5 سال
Molix666@yahoo.com
+ مشاهده

محمود براتی

محمود براتی

کادر اجرایی


۳۵سال

+ مشاهده

علی قاسمی

علی قاسمی

مدیر پروژه

معمار تجربی
18 سال

+ مشاهده

spiliter